Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie