Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy soli drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

KDM.3431- 158 / 4019 /2009 Piaseczno, 2009-12-17

postępowanie nr 32/KDM/2009

 
Tryb: Przetarg nieograniczony

 
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
POLDIM Sp. Akcyjna
Ul.Kochanowskiego 37a
33-100 Tarnów
87,83
2
KREX sp. z o.o.
Ul.Kleszczelowa 84A
17-100 Bielsk Podlaski
93,25
3
Spółdzielnia Usług Rolniczych
Ul. Wieruchowska 1
05-082 Stare Babice
93,78
4
HURT-STEEL” Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Energetycznymi
Ul. Kasprzaka 17
41-303 Dąbrowa Górnicza
- odstąpienie od umowy
5
P.H-U-P „GER-POL” Sp. J.
A.Będkowski, J.Będkowska
Ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
94,31
6
P.H-U-B „TRASA” Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 7,
21-500 Biała Podlaska
87,36
7
Kopalnia Soli „Kłodawa”
Sp. Akcyjna
Al.1000-lecia 2,
62-650 Kłodawa
84,26

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający informuje że firma: „HURT-STEEL” Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Energetycznymi, Ul. Kasprzaka 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę - odstąpiła od podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawieart. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z pożn. zm.). wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia jej ponownej oceny. Zamawiający wybiera ofertę numer 5 firmy: P.H-U-P „GER-POL” Sp. J. A.Będkowski, J.Będkowska, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, która w związku z powyższym staje się najkorzystniejsza ofertą i uzyskuje sumę 94.31 punktów.

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-17 15:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-17 15:30:03)