Ogłoszenie o konkursie ofert na realizatora Powiatowego programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009 - 2010