Wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie