Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu na dostawy artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, pieczywa dla DPS w Górze Kalwarii

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 1
05-530 Góra Kalwaria

Góra Kalwaria dnia 16.02.2010r..

DPS/ZP/G-3421/2/371/10

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, pieczywa.

Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/2/10

Modyfikacja SIWZ

Na mocy art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 z p. zm.), Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ.

Zamawiający wprowadza modyfikację w formularzu cenowym zał. nr 1 na dostawy artykułów spożywczych poprzez zmianę:

Poz. 43. majonez opak. do 0,25 kg posiadający certyfikat jakości Q na majonez opak. do 0,25 kg posiadający zarejestrowany znak towarowy Winiary lub Hellmans.

Poz. 44. majonez opak. do 1 kg, posiadający certyfikat jakości Q, posiadający zarejestrowany znak towarowy Mosso lub Hellmans na majonez opak. do 1 kg, posiadający zarejestrowany znak towarowy Winiary lub Hellmans.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Zaparafowaną modyfikację należy załączyć do oferty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-02-16 13:25:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-02-16 13:27:44)