Modyfikacja treści SiWZ - dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii