Wyjaśnienia do zapytań zgłoszonych do SIWZ w przetargu na dostawę sprzętu informatycznego