Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.08.2010r., dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12