Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów sygnalizacji pożaru w pawilonach nr 1, 3 i 14 w DPS Góra Kalwaria