Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 08.10.2010r. na Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12