Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie) - dostawy na teren bazy w Wilczej

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343.BF-92/3006/ 2010
24/KDM/2010

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 , 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na: „Dostawy na teren bazy w Wilczej
Górze soli drogowej z antyzbrylaczem”, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.

 
Z poważaniem
Dyrektor
inż. Antoni Kobus
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-25 14:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-25 14:48:36)