Dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii