Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie

ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82
Piaseczno 08.12.2010
28/KDM/2010

 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 , 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na:
 
Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna.”
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 15:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 15:42:38)