Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat części działki ewidencyjnej nieruchomości nr 37/14 położonej w obrębie 1-02 Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2011 r.

 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 
ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczona została do dzierżawy na czas określony – 3 lat część działki ewidencyjnej nieruchomości nr 37/14, położonej w obrębie 1-02 Góra Kalwaria, opisanej dokładnie w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
II.

 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 18.01. 2011r. do dnia 07.02. 2011 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-18 08:31:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-18 08:47:38)