Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Lewkonii w m. Nowa Wola, gm. Lesznowola element menu 2024-05-29 15:56:24 UTWORZENIE
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o pozwoleniu na budowę podziemnego przeciwpożarowego zbiornika wodnego o pojemności 100 m3, dz. 830 obr. 0001 Tarczyn element menu 2024-05-29 15:45:23 UTWORZENIE
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 15:29:50 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokument HTML 2024-05-29 15:28:12 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 15:28:11 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokument HTML 2024-05-29 14:52:11 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:52:10 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokument HTML 2024-05-29 14:52:02 UTWORZENIE
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:52:01 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:50:49 UTWORZENIE
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokument HTML 2024-05-29 14:43:18 UTWORZENIE
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:43:17 MODYFIKACJA
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:40:42 UTWORZENIE
Inspektor (1 etat) w Wydziale Zwrotów i Odszkodowań Starostwa Powiatowego w Piasecznie dokument HTML 2024-05-29 14:16:19 MODYFIKACJA
Inspektor (1 etat) w Wydziale Zwrotów i Odszkodowań Starostwa Powiatowego w Piasecznie element menu 2024-05-29 14:16:18 MODYFIKACJA